Visste du att…

Visste du att det knakande ljudet som uppstår vid en manipulationsbehandling, INTE har något att göra med att leden ”sitter fast”, är ”sned” eller liknande?   Det rör sig om ett vakuumfenomen som uppstår då man rör ledytorna snabbt från...