Hälsenebesvär?

Hälsenebesvär? Det normala upplägget är så kallad excentrisk träning av hälsenorna/vaderna, som uppvisat god effekt. Nackdelen är att det är tidskrävande då det innefattar träning två gånger om dagen i 12 veckor. Men forskningen går framåt och nu finns det alternativ...